Skip to main content
Kampen mellem borge og blider

Man kan måske få det indtryk at ridderne ofte mødtes på slagmarken, men direkte kampe mand mod mand var faktisk ikke så almindelige. Mange krige blev i stedet udkæmpet i form af belejringer; man belejrede fjendens borge indtil besætningen overgav sig eller blev reddet af forstærkninger. Det var derfor vigtigt at have vand i brønden […]

Hestemøllen var også en mulighed

Ved siden havde vand og vind havde man også tidligt en tredje mulighed for at skaffe kraft til at dreje en kværn, det var dyr – enten heste eller okser. Den kunne også trækkes af mennesker, romerne brugte således både dyr og slaver til arbejdet. Den ældste type – den romerne brugte – var ganske […]

Vejrmøllen tog en ny energikilde i brug

Udviklingen af vejrmøllerne skete parallelt med udviklingen af vandmøllerne; begge slags møller begyndte formentlig som enkle horisontale møller uden tandhjul, men på et tidspunkt fandt man ud af at vertikale møller gav mere kraft. Muligvis har de horisontale og de vertikale vejrmøller eksisteret ved siden af hinanden i en lang periode; de havde nemlig hver […]

Stadigt mere effektive vandmøller

Der var ikke ret mange forbedringsmuligheder i skvatmøllen, og den forandrede sig næppe meget i tidens løb. Det gjorde det lodrette vandhjul imidlertid. Der var grundlæggende to modeller, underfaldshjulet og overfaldshjulet. Navnene refererer til den måde vandet rammer hjulet på – hhv. forneden eller foroven. Strømhjulet var det første underfaldshjul. Det var et vandhjul hvis […]

Hvornår bliver et redskab en maskine?

Hvis vi ser bort fra den mystiske ‘krigsmaskine’ som danske vikinger angiveligt brugte da de belejrede Paris i 885, var vandhjulet den første maskine der blev taget i brug i Danmark og af danskere. Men hvad er et redskab, og hvad er en maskine? Den korte forklaring har tre led: 1) en maskine består af […]

Vedvarende energi – først fra skvatmøller?

I middealderen fik vi en helt ny energiform til Danmark. Det var det strømmende vand. Det kunne man bruge til at få vandhjul til at dreje rundt og dermed trække en kværn eller en ‘mølle’. Det sparede bønderne – først og fremmest bøndernes koner og de kvindelige trælle – for meget arbejde, og vandhjulet var […]

Det mekaniske ur og hæmværket

Blandt middelalderens mange mindre opfindelser finder vi en af de største, uret. Det var dengang en lille opfindelse, som ikke mange havde brug for, men i moderne tid har den vist sig som en af de mest revolutionerende. Og i dag er delt uundværligt – selvom det dog virker på en anden måde i dag. I […]