Skip to main content

De første handelsrejsende i Europa?

Egtvedpigens gravhøj, Storhøj lidt nord for Egtved. Allerede i sidste del af bondestenalderen var man begyndt at bygge gravhøje, men de var små. Det var først i bronzealderen at man bgyndte at bygge store markante høje. Det har dog kun været eliten der er blevet begravet i de store høje, men Egtvedpigen må åbenbart have hørt til eliten - måske fordi hun kom fra det sydlige Tyskland? Hendes høj blev imidlertid i nyere udsat for en typisk hårdhændet behandling der gjorde den mindre. Til sidst blev den brugt til vinteropbevaring af kartofler. I 1921 ville en lokal husmand fjerne resten af højen, og i den forbindelse stødte han på en gravkiste af eg. Og den indeholdt resterne af Egtvedpigen. Der er således i dag tale om en genskabt eller rekonstrueret høj.

Der var allerede i stenalderen forbindelse mellem Skandinavien og det øvrige Europa, men det blev mere tydeligt i bronzealderen. Man kan også se at nye impulser nu spredte sig hurtigere end før; det har altså været muligt at finde rundt i Europa. Man har naturligvis ikke haft kort, men alligevel var datidens europæere i stand til at rejse over ganske lange afstande. En undersøgelse som forskere fra bl.a. Nationalmuseet stod bag, har konkluderet at det danske ‘nationalklenodie’ Egtvedpigen “sandsynligvis” kommer fra Schwarzwald i Sydtyskland. Hendes beklædning var ikke lavet af uld fra Danmark. Kun en uldsnor der blev fundet i graven, ser ud til at være af dansk oprindelse. I øvrigt ser det også ud til at hun har rejst ret meget i de sidste to år af sit liv. 

Denne teori er dog siden blevet modsagt af andre forskere der argumenterer for at hun godt kan være kommet fra lokalområdet. Begge hold forskere tager udgangspunkt i strontium-indholdet i resterne af pigen og hendes tøj, men det sidste hold forskere mener at landbrugets brug af gødningskalk har forurenet de værdier de første forskere har målt i lokalområdet. Andre argumenterer med at hendes tøj og smykker peger på en oprindelse i Skandinavien. 

Ganske vist fastholder forskerne fra Nationalmuseet at deres konklusion er korrekt, men det er nok bedst at sige at spørgsmålet om Egtvedpigens oprindelse er sparket til hjørne. Det samme gælder bl.a. også Skrydstruppigen; også her har forskere fra Nationalmuseet konkluderet at hun kom fra Centraleuropa. 

Det er vanskeligt at sige så meget om hvordan bronzen kom til Danmark – ud over at den nok især er blevet udvekslet med rav fra de danske kyster. Vi ved at hvert eneste gram bronze har skullet importeres fra det centrale Europa, men vi ved ikke hvordan handelen er foregået; teoretisk kan det være sket ved at en lang række handelsfolk hver har bragt bronzen et lille stykke mod nord, men det kan også være sket ved at særlige handelsfolk har rejst hele vejen mellem Danmark og Centraleuropa. Den sidste opfattelse er alment accepteret, men hvis Egtvedpigen i virkeligheden kommer fra lokalområdet, gør det eksistensen af langdistance-handelsfolk mindre sandsynlig. 

En anden udfordring for langdistance-teorien er at en sådan handel kun har kunnet lade sig gøre hvis handelsfolkene har kunnet rejse fredeligt omkring uden at blive overfaldet og bestjålet. Men var der så stor sikkerhed i Europa dengang?

Det er imidlertid sikkert at det ikke kun var bronze (og guld) der blev importeret sydfra. Det gjorde også genstande af bronze. Der er fundet et større antal genstande der er fremstillet i Central- og Sydøsteuropa. Det viser at uanset hvilke handelsfolk der var tale om, så var Danmark del af et stort netværk der i hvert fald omfattede en stor del af det område som yamnayafolkets efterkommere havde spredt sig på. Det er ikke usandsynligt at alle disse forskellige efterkommere endnu var i stand til at kommunikere på et fælles indoeuropæisk sprog. 

Men der er også fundet mange lokalt fremstillede genstande, endda ofte af meget høj kvalitet. Som eksempler kan nævnes lurene og Solvognen. Fra en teknologihistorisk vinkel er det vigtigste da også at bronzealderen bragte et nyt erhverv til Danmark, nemlig smede der arbejdede med at smelte og støbe bronze og guld. 

Mindesten nær Solvognens findested
Et af bronzealderens største klenodier er solvognen fra Trundholm Mose i Odsherred. Det viser en hest der trækker en vogn hvor solen er placeret, og tolkes som en figur der viser solens vandring over himlen fra morgen til aften. Formentlig er solvognen brugt i religiøs sammenhænge. I bronzealderen spillede solen en stor religiøs rolle – som stadig lever videre når vi i dag fejrer solhverv. Tæt på findestedet er rejst denne mindesten – lige ved hovedvejen op til Sjællands Odde. Foto: Peder Meyhoff (CC BY-SA 3.0)

Samtidig blev man også i stand til at bygge meget større både end tidligere. Der er desværre ikke fundet rester af både fra bronzealderen, men der er fundet et stort antal helleristninger med både. De ligner meget Hjortspringbåden fra den tidlige jernalder (ca. 350 fvt.) som i modsætning til stenalderens stammebåde er bygget op af planker af lindetræ der er bundet sammen med bast. Den kan rumme 24 mand med udrustning. At dømme ud fra helleristningerne kunne bronzealderens skibsbyggere bygge både der var mindst lige så store.

På norrønt (‘oldnordisk’) kaldte man flade klipper for ‘heller’. Ordet er forsvundet fra moderne dansk, men det lever endnu i svensk og norsk. Og herfra har vi fået ordet ‘helleristning’. Det er figurer og tegn hugget ind i klipper – med brug af andre sten. Der er fundet sten med helleristninger flere steder i Danmark, men kun på Bornholm er der flade klipper, og derfor er det også kun på Bornholm man har fundet sammenhængende områder med helleristninger. Det største område er Madsebakke i udkanten af Sandvig. Her en detalje fra Madsebakke, helleristninger med båd. Bemærk også de mange skåltegn; de er tolket som frugtbarhedssymboler, men reelt ved man ikke hvorfor de er blevet lavet. Foto: Peder Meyhoff (CC BY-SA 3.0)

2 kommentarer til “De første handelsrejsende i Europa?”

  1. Pingback:De første skibsbyggere – både af træstammer – Danmarks Teknologihistorie

  2. Pingback:Da bronzen nåede til Danmark – Danmarks Teknologihistorie

Din e-mail vil ikke blive vist.