Skip to main content

Hunden – menneskets første ven

Hunden er ikke kun menneskets bedste ven, den er også vores første husdyr. De ældste sikre spor af hunde i forbindelse med mennesker er ca. 14.000 år gamle og fra Tyskland. Det er dog sandsynligt at domesticeringen begyndte meget tidligere. Det er usikkert hvor det skete; det kan være sket i Europa, men det er mest sandsynligt at det skete i Sibirien.

Der er fundet flere hundeskeletter fra den danske jægerstenalder. Nogle er blevet begravet i egne grave og ligesom datidens mennesker, enkelte endda med gravgaver. Andre er blevet begravet sammen med mennesker. Det fortæller os at hunde har været skattede dyr, og at de har været nært knyttede til deres ejere.

Hunde blev først og fremmest brugt til jagt, men de kunne også bruges til at holde vagt og give lyd hvis fjender eller farlige dyr nærmede sig. Senere har man også brugt hunde i krig og til mange andre formål. Da Ladbyskibet fra vikingetiden blev gravet ud, fandt man blandet andet rester af fire hunde og noget hundeseletøj. Så måske brugte man dengang også hunde som trækdyr. I dag bruges de som kendt mest til at hygge med.

Katten blev derimod først meget senere knyttet til mennesker. Den var ikke relevant før mus og rotter blev et problem, og det skete først da mennesket fik kornlagre at passe på. Nogle mener at katten blev domesticeret for ca. 9.500 år siden, andre at det skete meget senere. Der er dog enighed om at det skete i Mellemøsten, og at katten kom til Danmark i løbet af jernalderen.

Tæmning eller domesticering?

At ‘tæmme’ er ikke det samme som at ‘domesticere’. Når man domesticerer et dyr eller en plante, ændrer man indirekte dets gener. Det sker ved at mennesket og ikke den naturlige udvælgelse bestemmer hvilke egenskaber der skal fremmes, og hvilke der skal fortrænges. På den måde ændrer man de domesticerede dyr og planter væk fra den naturlige ‘vilde’ tilstand, og samtidig opstår der ofte en række forskellige racer eller sorter med hver deres fordele. Et domesticeret dyr er på forskellige punkter således anderledes end et vildt dyr, mens et tæmmet dyr er fuldstændig lig med sine vilde artsfæller – bortset fra at det er tamt.

Det er tydeligt at hunden har været domesticeret meget længe. Selvom de forskellige moderne hunderacer oprindeligt stammer fra samme slags dyr (formentlig et dyr der både er stamfader til hunden og ulven), så er de meget forskellige. I dag udvikles de primært for at fremme bestemte karaktertræk eller et bestemt udseende, men oprindeligt udviklede man de forskellige hunderacer for at de kunne assisterere ved forskellige former for jagt.

Du kan her læse mere om tæmning og domesticering.

En kommentar til “Hunden – menneskets første ven”

  1. Pingback:Tæmning og domesticering – Danmarks Teknologihistorie

Din e-mail vil ikke blive vist.