Skip to main content
Levede jæger-samlerne i pagt med naturen?

Jægerstenalderen er uden sammenligning den længste periode i Danmarks historie, men det er også den periode hvor menneskene påvirkede naturen og miløet mindst. De havde heller ikke behov for at gøre det. De kunne jage og samle deres føde hvor de kom frem, og de kunne flytte sig med jagtdyrene og årstiderne når der var […]

De første pottemagere

I slutningen af fiskerstenalderen (også kaldet Ertebølle-tiden) nåede en anden vigtig teknologi til Danmark, det var kunsten at lave potter og andre køkkenredskaber af ler. Det er endnu et eksempel på en stor opfindelse, der umiddelbart ser ret lille ud. Det er ikke kun store maskiner der laver teknologiske revolutioner. Blandt de andre små, store […]

De første skibsbyggere – både af træstammer

I Danmark er man overalt tæt på vandet. Og i fiskerstenalderen – det man også kalder Ertebølle-kulturen – var man endnu tættere på. Det meste af året boede man ved vandet, og det var her man fandt det meste af sin føde – enten ved at fange fisk og sæler eller ved at samle østers, […]

Hunden – menneskets første ven

Hunden er ikke kun menneskets bedste ven, den er også vores første husdyr. De ældste sikre spor af hunde i forbindelse med mennesker er ca. 14.000 år gamle og fra Tyskland. Det er dog sandsynligt at domesticeringen begyndte meget tidligere. Det er usikkert hvor det skete; det kan være sket i Europa, men det er […]

Fiskerstenalderen – de første kystfiskere

Selvom stenalderens mennesker både gik på jagt, fiskede og samlede spiselige fødevarer som bær, nødder, østers og muslinger, så forskød deres fødevalg sig markant gennem tiden. Det skyldtes primært den stigende temperatur. De første stenaldermennesker færdedes i et koldt og tundraagtigt landskab befolket af rensdyr og siden andre store floklevende pattedyr, men efterhånden som det […]

De første overvintrere og deres teknologi

De første mennesker der kom til Danmark, kunne ikke overvintre her; det var endnu for koldt. Men fra omkring 11.800 år fvt. fulgte godt tusinde år med højere temperaturer, helt op til 15-17 grader om sommeren. Det kaldes for Allerød-tiden fordi det var i en grusgrav ved Allerød at man fandt de første spor fra […]

Teknologien begyndte med sten og ild

Vi ved ikke meget om hvilke redskaber disse første indvandrere brugte, men de har i hvert fald haft våben af træ, knogler og sten, og de har også kunnet lave bål. Begge disse opfindelser skete længe før homo sapiens opstod, stenredskaber for mindst 3 mio. år siden, og kontrol af ild for mindst 1 mio. […]

Var de første ‘danskere’ danske?

De ældste spor af homo sapiens i Danmark er fra omkring 12.100 fvt., altså godt 14.000 år gamle. På det tidspunkt var den sidste istids enorme iskappe ved at trække sig tilbage, og dyr og planter var begyndte at vandre ind. Blandt de første dyr var rensdyr, og med dem fulgte også rensdyrjægere. De kom […]