Skip to main content

Støvsugeren, det første elektriske køkkenredskab

Elmotorer kan laves så små at de kan bruges alle vegne, og så har de den fordel at de hverken lugter eller sviner. Derfor egner de sig rigtig godt til brug i hjemmet og på ‘rene’ arbejdspladser som kontorer. Men det tog faktisk ret langt tid inden de første elmotorer blev almindelige i de private hjem. Her nøjedes man længe med at bruge elektriciteten til belysning. Der blev typisk sat én lampe op i loftet i hvert rum og desuden en stikkontakt i køkkenet. Stikkontakten blev i begyndelsen primært brugt til strygejernet, men alligevel var det i 1938 kun 28 % af husstandene, der havde elektrisk strygejern.

Men så kom støvsugeren. Den blev opfundet i England i 1901 –  dog i en noget anderledes form end den vi kender i dag, nemlig som en stor hestetrukken sugemaskine med en lang slange der blev ført ind i husene. Opfinderen hed H. C. Booth, og han kaldte sin maskine for Puffing Billy. Det var formentlig også ham der opfandt navnet ‘vaccuum cleaner’ – og han fik ganske stor succes med sin maskine. Det ser dog ikke ud til at den nåede til Danmark.

Der gik imidlertid kun få år, så blev der udviklet mindre støvsugere. Den første rigtigt bærbare blev opfundet af amerikaneren – og astmatikeren – Spangler. Spangler fik sit patent i 1908, men han havde ikke råd til at masseproducere sin opfindelse, og derfor solgte han en del af sine rettigheder til sin kusines mand, Hoover. De to familier arbejdede sammen om støvsugeren i en årrække, men den fik Hoovers navn – og i mange engelsktalende lande kaldes en støvsuger endnu i dag for en ‘hoover’.

Hooveren nåede næppe til Danmark før 1910, for dette år begyndte det danske selskab Fisker og Nielsen på Frederiksberg som de første på det europæiske kontinent at producere støvsugere – den såkaldte Nilfisk. Det blev en stor succes; Nilfisk fastholdt længe en meget stor markedsandel i Danmark og mange andre lande. Og det blev sammen med Hellesens batterier den kommercielt mest succesrige danske produkt fra industrialiseringens første fase.

Fra sidst i 1800-tallet begyndte en række nye redskaber at gøre køkken- og husarbejdet lettere – for de der havde råd. Et elektrisk strygejern kunne man måske få råd til, men en støvsuger var dyr. Heldigvis kunne man leje støvsugere hos de handlende, ofte hos rulleforretninger. Eller man kunne købe en støvsuger sammen med sine naboer eller venner. På billedet ser vi den første støvsugermodel fra Fisker og Nielsen i brug i et velstående hjem – her er både råd til stuepige og støvsuger. Fisker & Nielsen skiftede siden navn til Nilfisk, et navn virksomheden fortsat bruger. Foto: Nilfisk-Advance (1912)

Fisker og Nielsen blev stiftet i 1906 af Peder A. Fisker og Hans M. Nielsen; Nielsen forlod dog allerede firmaet i 1911, men navnet blev fastholdt. I de første år producerede virksomheden ligesom flere andre nye selskaber kun elmotorer; først senere begyndte de at udvikle og producere slutprodukter. Det absolut mest succesrige var støvsugeren som Fisker og Nielsen fik europæisk patent på den i 1910. Åbenbart var Hoover ikke forudseende nok til at sikre sig patentet her. 

I 1938 var det endnu kun 15 % af de danske husstande der havde egen støvsuger. Men dengang var det langt fra alle der havde råd til – eller brug for – en støvsuger. Støvsugere er mest optimale hvor man har gulvtæpper; og de var ikke almindelige i Danmark før efter 2. Verdenskrig – i hvert fald ikke som væg-til-væg-tæpper. De var dengang relativt dyre, og derfor primært noget for de mere velstillede. Arbejderfamilierne nøjedes som regel med små tæpper som kunne bæres ud og bankes. Og mens tæpperne blev luftet, kunne man banke møblerne og feje hele huset eller lejligheden. 

Sammenlignet med andre elektriske husholdningsappararater var 15 % dog meget højt i 1938; til sammenligning havde under 2 % af de danske husstande dengang køleskab og elkomfur. I byerne havde de fleste gaskomfurer, mens man på landet fortsat brugte komfurer til brænde og tørv. 

I begyndelsen solgte Fisker og Nielsen deres støvsuger som et apparat der kunne gøre rent og dermed også sikre at boligen blev sund. Men på denne ugebladsannonce fra 1925 er det kommet til at handle om husmorens rynker og grå hår. Nu er støvsugeren blevet en mirakelmaskine; med en Nilfisk kan husmoren få støvet ud af huset i en håndevending. Annoncen er fra 1925.

Det eldrevne apparat der blev spredt hurtigst, var radioen. Det var først i 1925, at Danmarks Radio begyndte at lave regelmæssige udsendelser, alligevel havde 37 % af husstandene egen radio i 1938.

Tallene ovenfor kan dog snyde lidt, for i mange tilfælde lejede man maskinerne, enten ved elværket eller ved byens handlende. Det var fx ret almindeligt at leje en støvsuger, nærmest på samme måde som man i dag kan leje en højtryksrenser og andre redskaber, man sjældent bruger.

Fisker og Nielsen eksisterer endnu som et selvstændigt selskab med navnet Nilfisk. Det har hovedkvarter i Brøndby og er en af verdens større producenter af støvsugere og gulvvaskemaskiner mv. – især til industribrug. Alle andre aktiviteter er for længst skåret fra.

Det gælder også produktion af motorcykler. Fra 1919 til 1960 producerede Fisker og Nielsen den legendariske Nimbus motorcykel. Den blev produceret i to modeller, først ‘Kakkelovnsrøret’ og senere ‘Humlebien’. Den sidste var gennem en årrække Danmarks mest solgte motorcykel, men den kunne ikke klare sig i konkurrencen mod de små og relativt billige biler der kom på markedet i 1950’erne.

Ingen kommentarer endnu!

Din e-mail vil ikke blive vist.