Skip to main content

Ungdomsoprøret og en begyndende miljødebat

Op gennem de ‘glade’ 1960’erne var der ikke mange der bekymrede sig om forureningen; den var endnu kun et lokalt problem som kunne håndteres med højere skorstene eller længere kloakrør. Og hvis det var helt slemt, kunne man gøre som Cheminova der i 1953 flyttede fra Måløv til Harboøre Tange efter mange naboklager. Den vigtigste kritik af udviklingen kom fra de såkaldte nyradikalister, men de fokuserede mest på hvordan det moderne menneske blev fremmedgjort og manipuleret af staten, reklamebranchen og massemedierne, især af det dengang nye fjernsynsmedie. En af bevægelsens frontfigurer, Johan Fjord Jensen, skrev ligefrem en bog med titlen ‘Homo manipulatus’ – det manipulerede menneske. En mere dybtgående kritik – også af teknologiens miljømæssige ulemper – kom først senere. Den første forfatter der tematiserede miljøproblemerne, var Thorkild Bjørnvig. Han skrev fra 1970 en række ’miljødigte’; de første blev samlet i ’Delfinen’  fra 1975.

Tidens første store kritiske bevægelse var Kampagnen mod Atomvåben; den afholdt først i 1960’erne bl.a. en række ‘påskemarcher’ for at markere modstanden mod a-våben. Dengang var der ikke mange der var imod fredelig udnyttelse af a-kraft, og kampagnen var da også udelukkende rettet mod a-våben. Kampagnen var nok medvirkende til at der aldrig blev placeret a-våben på dansk jord – dog (som det siden viste sig) med undtagelse af Grønland. Senere fik kampagnen mod USA’s krig i Vietnam endnu større betydning; en stor af kritikken handlede her om den måde USA brugte sin teknologiske overmagt på – med fx bombardementer med napalm og sprøjtning med dioxin for at slå træerne ihjel så de vietnamesiske partisaner ikke kunne gemme sig under dem.

De forskellige kritiske bevægelser løb sidst i 1960’erne sammen i det såkaldte Ungdomsoprør. Her var en diffus og noget romantisk ‘tilbage-til-naturen’ et vigtigt element. Der begyndte at komme kritik af forureningen, de nye betonbyggerier, manipulationen med madvarerne, resursespildet og den nye køb-og-smid-væk-kultur. Det blev i første omgang set som en kritik af den ældre generations – især de ældre mænds – kyniske misbrug af menneskeheden og naturen. Det var et tema der gik igen i mange af tidens protestsange, omend kritikken dog længe var noget diffus. Danmark fik først egentlige miljø-protestsange i forbindelse med kampagnen mod a-kraft i Danmark fra midt i 1970’erne. Allerede i 1969 fik Danmark dog sin første miljøbevægelse, NOAH. Greenpeace blev stiftet i 1971 i Canada, og kom først senere til Danmark.

Ingen kommentarer endnu!

Din e-mail vil ikke blive vist.