Skip to main content

Asbest-skandalen

Den største enkeltstående arbejdsmiljøkatastrofe i Danmark – i hvert fald i nyere tid – er uden tvivl asbestforureningen på Dansk Eternit Fabrik i Aalborg. Her brugte man asbest til at fremstille væg- og tagplader (såkaldte ‘eternitplader’). Asbest er en bjergart der er krystalliseret i fibre; det kan ikke brænde og er også meget modstandsdygtigt over for andre påvirkninger. Eternitplader holder – som navnet siger – nærmest evigt og er derfor meget velegnet til udendørs beklædning af bygninger og i øvrigt også til bremser. Men hårdheden gør desværre også at asbestfibre er svære at få ud af lungerne når man først har indåndet dem. Og allerede i 1940’erne konstaterede læger at asbeststøv kan give lungesygdommen asbestose, der fører til alvorlige vejrtrækningsproblemer. I løbet af 1970’erne blev man klar over at asbest desuden kan give lunge- og lungehindekræft. Advarslerne blev dog ikke taget alvorligt, hverken af myndighederne eller fabrikkens ejere, F. L. Smidth. Der var for store økonomiske interesser på spil, og indtil 1970’erne arbejdede de ansatte uden beskyttelse mod fibrene. Asbesten satte sig også i deres tøj, og desuden blev asbesten opbevaret så der blæste asbeststøv ind over nabokvartererne. 

Der kom imidlertid stadig mere dokumentation om asbests farlighed, og det førte til at fabrikken fra 1975 begyndte at nedtrappe brugen af asbest. Men først i 1988 ophørte brugen af asbest helt. Der blev siden ført en bitter retssag mellem en række tidligere asbestarbejdere og pårørende til afdøde asbestarbejdere på den ene side og Dansk Eternit på den anden. Dansk Eternit bestred ikke, at der kunne være sammenhæng mellem asbeststøv og lungekræft, men påstod at tobaksrygning var den udløsende faktor. Sagen endte med, at Dansk Eternit blev dømt til at betale erstatning til de syge arbejdere, men dog ikke så meget som arbejderne krævede. Selvom det i dag er forbudt at bruge og genbruge asbest i Danmark, er der stadig mange asbestholdige plader mv. i brug. Det er lovligt da det kan være forbundet med større fare at fjerne dem, men de bliver efterhånden udskiftet med nye plader – der ganske vist ikke er lige så holdbare. Nedrivning af asbest må nu kun udføres af folk der har gennemgået en særlig asbestuddannelse. Der burde derfor nu være styr på problemet, men de mange års brug af asbest koster endnu mange liv. Det tager mange år at udvikle en kræftsygdom – den sjældne, men dødelige lungehindekræft er således i snit 40 år om at blive udviklet.

Asbest blev benyttet overalt i landet, og sygdommen rammer derfor overalt, men dog væsentligt mere i Aalborg end i resten af landet. Og det er ikke kun asbestarbejderne selv der er blevet syge; det er også deres koner som vaskede arbejdstøjet. Også naboerne var mere udsatte; i 2019 blev det således dokumenteret at børn der har gået på de fire skoler i Aalborg der lå tættest på eternitfabrikken, har syv gange højere risiko for at få lungehindekræft end gennemsnittet af befolkningen.

Ingen kommentarer endnu!

Din e-mail vil ikke blive vist.