Skip to main content
En bæredygtig fremtid?

Hvordan får vi en bæredygtig fremtid? Siden folketingsvalget i 2019 har der været almindelig enighed om at Danmark skal gøres bæredygtig, i hvert fald mht. til CO2 og andre drivhusgasser. Men hvordan skal det ske? Og hvor meget kan ny teknologi bidrage med? Ganske vist er der mange nye interessante teknologier på vej, men bortset […]

På vej mod mindre CO2-udledning?

Længst er man med produktion af elektricitet uden brug af fossile brændsler. I Danmark handler det mest om vind. De seneste år har vindmøllernes samlede andel af elproduktionen ligget på godt 40 % af behovet (i 2019 var det 47,2 % af det danske elforbrug), og hertil kan man lægge de nu næsten 3 % […]

Det fritstående komfur – en stor fordel for klimaet

Som regel handler teknologihistorie om de store opfindelser – som plove, såmaskiner, traktorer eller krudt, kanoner og dampmaskiner. Men der er teknologi alle vegne; vi er omgivet af teknologi, og også den ‘lille’ teknologi kan skabe revolutioner. I virkeligheden har mange af de ‘små’ teknologier forandret vores måde at leve på ganske meget – og […]

Teknologien begyndte med sten og ild

Vi ved ikke meget om hvilke redskaber disse første indvandrere brugte, men de har i hvert fald haft våben af træ, knogler og sten, og de har også kunnet lave bål. Begge disse opfindelser skete længe før homo sapiens opstod, stenredskaber for mindst 3 mio. år siden, og kontrol af ild for mindst 1 mio. […]