Skip to main content

Hvad nu hvis….?

Der er som bekendt endnu mange der tvivler på sammenhængen mellem menneskelige aktiviteter og global opvarmning, og jævnligt ser man læserbreve der håner ‘klimatosserne’ og hævder at alle klimatiltagene blot er spild af penge. Og hvad nu hvis de har ret? Ganske vist er næsten samtlige seriøse forskere enige i at der er en sammenhæng, men der kan jo alligevel være noget de har overset. Og mere sandsynligt: de halvhjertede tiltag politikerne rundt om i verden generelt har besluttet, kommer for sent, og de er ikke vidtgående nok. Katastrofen er i gang, og den kan ikke længere stoppes. Hvis katastrofen alligevel er uundgåelig, hvorfor så spilde penge i en naiv tro på at vi kan stoppe kædereaktionen?

Heldigvis hjælper stort set alle de tiltag der er besluttet eller er på vej til at blive det, også på andre måder. Det vil således være en stor fordel hvis man får erstattet de fossile brændsler med el – ganske enkelt fordi el kan produceres uden at forurene luften. Der er formentlig almindelig enighed at det er godt at kul bliver udfaset – og også godt at vi tidligere er stoppet med med bruge både brunkul og tørv til brændsel. Der er nok også almindelig enighed om at det udmærket at benzin og diesel bliver erstattet af ikke-forurenende energikilder i transportsektoren. 

Det vil også være en fordel om flere skifter til skinnebåren kollektiv trafik da biler og busser – også selvom de er drevet af el – skaber forurening fra slid på dæk og bremser. Slid på dæk er således langt den største kilde til forurening med mikroplast. Endelig er der også den udfordring at olie er en begrænset resurse. Selvom olieindustrien er blevet stadig dygtigere til at udvinde olie, og der formentlig er olie nok til mindst 50 år, så vil det dog få en ende en dag – og det bliver i hvert fald mange steder stadigt dyrere at udvinde det. 

Samme problematik gælder også mht. sand og grus. Det bliver også i Danmark stadig sværere at åbne nye råstofgrave, og sand og grus transporteres derfor over længere afstande end tidligere. Selvom det allerede i dag kan være vanskeligt at skaffe sand til nye byggerier i Danmark, er det dog ingenting mod problemerne i bl.a. Kina og de arabiske lande. Man kan måske umiddelbart forestille sig at der er nærmest uendelige resurser mængder sand i den arabiske ørken og Sahara, men det kan ikke bruges til kvalitets-beton da sandkornene ikke er varierede nok. Også af den grund er det således ganske fornuftigt at erstatte sand, cement og beton med træ eller andre alternativer overalt hvor det er muligt.

Man må formode at der er almindelig enighed om generelt at spare på resurserne. Det er ikke kun olie og sand der kan blive svært at skaffe; langt de fleste råstoffer er begrænsede, og det er derfor indlysende nødvendigt at vi bliver bedre til at genbruge dem.

Ingen kommentarer endnu!

Din e-mail vil ikke blive vist.