Skip to main content

Krudtet – og nye magtforhold

Nogle gange får opfindelser en voldsom samfundsændrende effekt. Det var bl.a. tilfældet med bålet, agerbruget og metallurgien. Og i slutningen af middelalderen kom endnu en ny revolutionerende opfindelse til Europa – krudtet med skydevåben og kanoner.

Krudtet stammer oprindeligt fra Asien, muligvis Kina, hvor det blev opfundet senest omkring år 1000, men muligvis længe før. Araberne bragte det i 1200-tallet til Europa og gav dermed det første skub til en militær udvikling som stadig er i gang. For selvom europæerne ikke opfandt krudtet, så har de været rigtig gode – måske bedre end andre – til at gennemskue dets potentiale, og krudtet blev hurtigt taget i brug i Europa. Første gang europæerne brugte våben der blev affyret med krudt, var i 1339. Det var englænderne der brugte såkaldte orgelbøsser mod franskmændene; det var små kanoner med 12 løb der kunne affyres samtidig. Også i Slaget ved Crécy i 1346 havde englænderne orgelbøsser med. Den ældste, kendte dokumentation for krudt i Danmark stammer fra 1372.

Det var først fra omkring 1400 at man begyndte at fremstille større kanoner beregnet på at ødelægge fjendens borge. Og det kom hurtigt til at sætte gang i en udvikling der både forbedrede krudtet og kanonerne – bl.a. begyndte man at bruge det mere fleksible bronze i stedet for jern. Sideløbende blev der også udviklet håndskydevåben af mange forskellige slags.

Først gang en dansk hær havde egne kanoner med, var i Ditmarsken år 1500. Her var danskerne på papiret de stærkeste, men ditmarskerne var bedst til at udnytte det særlige landskab i området. Og da de danskes vogne og kanoner satte sig fast i mudderet, var de til mere besvær end nytte. Det endte med et katastrofalt nederlag og panisk flugt; mindst 4.000 af den danske hærs soldater døde, de fleste var tyske landsknægte, men også mange danske og holstenske adelige ryttere mistede livet. Og den danske konge, Hans, undslap selv kun med nød og næppe. 

Hans skal dog omvendt fremhæves for at se hvor vigtig en stor og velbevæbnet flåde nu var for Danmark, og i følgende år begyndte han at opbygge og udruste en krigsflåde med kanoner. Skibene blev bygget på nyetablerede orlogsværfter flere steder i landet. Den nye flåde viste hurtigt sin værdi da den var i stand til håndhæve en blokade af Sverige, og i 1511 vandt flåden en smal sejr over Lübeck ved Bornholm. Skiftende konger fortsatte udbygningen af flåden, og i flere hundrede år var Danmark for det meste den stærkeste sømagt i Østersøen. Men desværre førte byggeriet af de mange orlogsskibe til en stor reduktion af skovarealet. 

Der blev i øvrigt også brugt træ (i form af trækul) til at fremstille krudt.