Skip to main content

Bronze og bronzesmede – bronzealderen

Introduktionen af metal og metalforarbejdning er en af de store revolutioner i menneskets historie. Det er dog ikke det enkelte metal i sig selv der er vigtigt – og slet ikke de første relativt bløde metaller. Det vigtigste er at mennesket lærte at smelte og støbe med metal. Det gav mulighed for at lave meget bedre redskaber, og den viden man fik ved at arbejde med ét metal, kunne overføres til andre metaller – og gjorde det formentlig også lettere at blive i stand til at fremstille glas.

De første mange år efter at mennesket havde stiftet bekendtskab med metaller, kunne de imidlertid hverken smelte eller støbe dem. De kunne kun varme det op og hamre på det. Derfor var menneskets første metaller nogle der fandtes rent i naturen, enten guld eller jern fra meteoritter. Og begge dele fandtes kun i små mængder og havde kun begrænsede anvendelsesmuligheder. 

Senest omkring 9000 fvt. havde mennesket imidlertid også kendskab til kobber og kunne bearbejde det, først kun ved at varme det og banke det i den ønskede form. Men op imod 5000 fvt. kom det store gennembrud da man også lærte at smelte og støbe kobber. De ældste sikre tegn på at man arbejdede med smeltet kobber stammer fra ca. 5.000 før vor tidsregning. De er fundet i Serbien.

Kobber er imidlertid et meget blødt metal, og det havde derfor ret begrænset anvendelse. Og det kunne slet ikke udkonkurrere flint. Man kan dog tale om en kobberalder mellem stenalderen og bronzealderen, dvs. fra sidst i 5000-tallet fvt. til omkring 3500 fvt. i Mellemøsten og det sydlige Europa. Den varede lidt længere i det centrale Europa; den berømte ‘ismand’ fra Ötztal på grænsen mellem Italien og Østrig bar således en økse lavet af kobber. Han døde omkring 3300 fvt. 

bondestenalderen, men kun i et meget begrænset omfang, og de havde ingen praktisk betydning. Det var til pynt og pral. I Danmark begynder metallernes historie derfor med bronzealderen. Den varede fra ca.1700 til ca 500 fvt.  Og den efterfulgte bondestenalderen og blev selv efterfulgt af jernalderen.