Skip to main content

De første danske bønder – bondestenalderen

For det meste udvikler teknologien sig gradvist, typisk sådan at én opfindelse senere afføder en eller flere nye opfindelser – eller i hvert fald baner vejen for dem. Men en gang imellem opstår der regulære revolutioner hvor helt nye teknologier bryder igennem og forandrer menneskets livsvilkår radikalt. Den første teknologiske revolution var opfindelsen af bålet, altså kunsten at kontrollere ild. Den skete formentlig for mindst en million år siden, og altså længe før det moderne menneske, homo sapiens, var opstået. Den næste revolution skete for mindre end 12.000 år siden – det var landbrugets opståen. Dette teknologiske spring kaldes ofte for den neolitiske revolution – altså springet fra ældre til yngre stenalder.

I løbet af en relativ kort periode forlod folk i Mellemøsten livet som jægere og samlere og begyndte at dyrke jorden og holde husdyr. Og siden spredte den nye livsform sig i alle retninger. Der opstod også landbrug i bl.a. Kina og Amerika uafhængigt af udviklingen i Mellemøsten; i Kina skete det på næsten samme tid, de andre steder noget senere.

Der er forskellige teorier om hvorfor landbruget opstod. En af de mest sandsynlige tager udgangspunkt i den temperaturstigning der ramte det meste af jorden for ca. 11.600 år siden. Det varmere klima pressede dyr og mennesker væk fra de mest tørre områder til de fugtige og frodige områder langs floderne og ved deres mundinger. Der blev derfor her mere konkurrence om resurserne, og menneskene måtte finde nye måder at overleve på.

En anden mulig forklaring – der dog også handler om øget pres på resurserne – er voksende befolkning. Måske var befolkningstallet efterhånden blevet så stort at jægerne begyndte at gå i vejen for hinanden, og at de derfor fik sværere ved at skaffe kød.

Måske var det simpelthen noget der måtte ske på et tidspunkt – fordi menneskene efterhånden blev klogere på dets omverden. Man kan sagtens forestille sig at der i tidens løb er blevet opsamlet stadig mere viden om planterne og den måde de blev spredt på, og på et tidspunkt må nogle mennesker have fået den idé at hjælpe lidt til med spredningen – som på den måde blev den første såning.

Nogle forskere har for nylig lanceret den hypotese at datidens mennesker blev bønder for at kunne producere øl. Argumentet bag er at man får mest næring ud af kornet ved at bruge det til øl. Desuden har man haft fornøjelse af øllets berusende effekt. Teorien lyder besnærende, men er nok ikke helt ædruelig – bl.a. fordi den letteste måde at udnytte kornet på, er at lave grød og brød af det. Og kunsten at koge og bage fødevarer, også med indsamlede frø, beherskede man allerede før man begyndte at dyrke korn. Men på den anden side er det nemt at forestille sig at øl er blevet opfundet fordi noget grød eller fugtigt brød har fået lov at stå til det er begyndt at gære.

Under alle omstændigheder blev folk nu landbrugere med agerbrug og husdyr. Denne revolution skete i den såkaldte frugtbare halvmåne – fra  Jordandalen op gennem det kurdiske område i Syrien og Tyrkiet og ned langs floderne Eufrat og Tigris i det nuværende Irak. Men dengang var der langt fra halvmånen til Danmark, og det varede flere tusinde år inden landbruget nåede til Danmark. Det skete først omkring 4.000 år fvt., altså for omkring 6.000 år siden.