Skip to main content

Nye materialer – og nye drivmidler

I løbet af 1800-tallet blev Danmark forandret. Det samme gjorde det meste af Europa samt USA og andre områder i ‘den nye verden’. En stadig større del af produktionen og det øvrige erhvervsliv blev samlet i byerne. Der blev bygget store fabrikker og byerne begyndte at brede sig. Der kom nye måder at rejse og kommunikere på. Og der kom helt nye materialer – glas, stål og beton. De blev brugt i mange sammenhænge, men især forandrede de vores måde at bygge på. Og i slutningen af århundredet kom også nye drivmidler – benzin og diesel. Sammen med forbrændingsmotoren og karburatoren forandrede de endnu en gang vores måde at transportere os på.

Egentlig var ingen af materialerne og heller ikke drivmidlerne helt nye. Glas havde man opfundet allerede i oldtiden, men det nye var at man nu blev i stand til at fremstille plant glas i store dimensioner. Også stål var en kendt opfindelse. Allerede i jernalderen og vikingetiden kunne man lave stål i Danmark – ganske vist i små mængder. Men nu kunne man massefremstille det og sikre en ensartet kvalitet. Beton var opfundet i Romerriget, men siden gået i glemmebogen – i hvert fald i Nordeuropa. Men nu fandt man ud af at fremstille bindemidlet cement ved at brænde kridt og ler. Og det viste sig at der var så velegnede råmaterialer i Danmark, at Danmark blev en stor cementproducent med stor eksport. 

Glas, stål og beton blev taget i brug i mange forskellige sammenhænge, både hver for sig og kombineret. Og især i byggeriet viste de deres kombinerede styrke. Med stålarmeret beton kunne man bygge meget højere, og med de nye store glasvinduer kunne man ‘åbne’ facaderne og slippe lys ind i de store nye byggerier. Armeret beton blev taget i brug i Danmark allerede i 1880’erne, men det varede længe inden det første danske højhus blev bygget. Det var Arne Jacobsens SAS-hotel (nu Radisson Blu Royal Hotel) i København. Det blev indviet i 1960 og er 69,6 m højt.

Benzin og diesel var i sig selv nye opfindelser, men olie havde man kendt længe. Det nye var at man fandt ud af at raffineret olie kunne bruges som drivmiddel i motorer – så man nu fik nye måder at transportere sig på. Både til lands, til vands og i luften. Der blev gjort adskillige forsøg på at finde olie i den danske undergrund, men frem til 1960’erne var det forgæves. I 1966 fandt det private Dansk Undergrunds Consortium imidlertid olie i Nordsøen, og siden blev produktionen så stor at Danmark kunne eksportere olie.