Skip to main content

Den ældste maskinalder

Den lyse middelalder barslede også med endnu et markant teknologisk fremskridt – de første maskiner. Det kræver nok en forklaring – for hvad er en maskine? Er hjulploven en maskine? Nej, den er et redskab. Er det mekaniske ur en maskine? Nej, man kan bedst kalde det en mekanisk anordning.  Men en vandmølle med lodretstående vandhul er en maskine – den første maskine i Danmark. Den består af flere samvirkende dele der udfører en arbejdsopgave uden at mennesker leverer energien. 

Det er uklart hvornår vandmøllen kom til Danmark, men det skete formentlig i løbet af middelalderen. Ganske vist var vandmøller kendt allerede i romertiden, men der er ikke tegn på at de var nået til Danmark allerede i vikingetiden. Dengang brugte man endnu drejekværne til at male korn med. De mest enkle vandmøller, de såkaldte skvatmøller med vandretliggende vandhjul, kom næppe heller i brug før middelalderen. Men de var i øvrigt så enkelt konstrueret at de ikke kan kaldes maskiner, selv om de blev drevet af vand og ikke af mennesker.

De store vandmøller med lodrette vandhjul kom med meget stor sikkerhed først til Danmark i løbet af middelalderen. Og de bragte dermed Danmark ind i ‘maskinalderen’. De opfylder alle de krav man kan stille til definitionen på en maskine, og ovenikøbet blev de med tiden brugt til mange forskellige formål. De tidligste blev formentlig kun brugt til at male korn med, men efterhånden blev de sat til nye opgaver, først til at ‘valke’ uld med (dvs. ‘filte’ det), men senere kom der mange forskellige opgaver til.

Siden kom også de vinddrevne møller til Danmark. Dem kaldte man dengang og helt op til vor tid for ‘vejrmøller’, fordi ‘vejr’ egentligt betyder ‘vind’ og ‘luft’. De er også ægte maskiner med et stort ‘gangtøj’ der kunne fordele energien til forskellige opgaver, ofte på samme tid.

En tredje gammel mølletype er hestemøllen der som navnet siger, trækkes af heste. De er mere enkelt konstrueret end de store vand- og vindmøller, men man bør også kalde dem for maskiner. 

Perioden efter middelalderen kaldes som regel for renæssancen, men i dansk teknologihistorie kan man godt kalde tiden for ‘den første’ eller ‘den ældste maskinalder’. Der var nu kommet mange forskellige maskiner i brug. Den varede helt frem til omkring år 1800 hvor dampmaskinen – der var drevet af kul – kom til Danmark.