Skip to main content

Har vi haft hytteindustri i Danmark?

Udtrykket ‘hytteindustri’ kommer fra engelsk ‘cottage industry’ og betegner den særlige produktionsmåde hvor arbejderne udførte arbejdet hjemme, mens en købmand sørgede for at levere råvarer til dem og hente de færdige produkter. Fordi arbejdet var ‘forlagt’ til arbejdernes eget hjem, kaldtes købmanden for en ‘forlægger’ og produktionsmåden fik derfor også navnet ‘forlagsindustri’. 

Hytteindustrien er en tidlig form for industrialisering, men det er netop ‘industri’ og ikke håndværk.

Ganske vist arbejdede hyttefamilierne med deres hænder, men de arbejdede kun med dele af arbejdsprocessen, og ikke som håndværkerne der selv udførte hele arbejdsprocessen fra råvare til færdigt produkt.

I England var det især i tekstilindustrien de jordløse hyttearbejdere blev beskæftiget. I Danmark havde vi imidlertid kun en meget begrænset tekstilfremstilling, og slet ikke den eksport englænderne havde. Man kan derfor tænke at Danmark ikke fik hytteindustri. Det er dog ikke tilfældet, der kom også hytteindustri i Danmark, men i meget mindre målestok og det var også anderledes organiseret. I England var det købmænd og andre ‘kapitalister’ der organiserede arbejdet, mens det i Danmark (i hvert fald overvejende) var arbejderne – eller rettere husmændene – selv. 

De eneste husmænd der arbejde inden for tekstilfremstilling, var hosebinderne. Det var fattige husmænd og småbønder i Vestjylland der i deres fritid kartede, spandt og strikkede strømper af uld. Her arbejdede den enkelte – eller i hvert fald den enkelte familie – med hele arbejdsprocessen ligesom byernes håndværkere gjorde. De ejede formentlig også selv de får der leverede ulden. Hosebinderne var således ikke hyttearbejdere i engelsk forstand, men de solgte dog ikke selv deres produkter. Det gjorde de såkaldte hosekræmmere

Men hjemmeindustrien blev også udbredt i andre brancher, dog ingen steder i et omfang der lignede forholdene i England.